W jaki sposób i kiedy rozwiązać umowę ubezpieczenia obowiązkowego.


Temat ważny i dotykający praktycznie każdego posiadacza samochodu. Kończy mi się ubezpieczenie OC, kupiłem samochód z ubezpieczeniem OC. Kiedy oraz w jakiej formie mogę rozwiązać umowę.

czym są tajemnicze numery na drukach wypowidzeń?

W Ustatwie o ubezpieczeniach obowiązkowych… znajduje się szczegółowy spis wymagań związanych z rozwiązaniem umowy. W kolejnych artykułach omawiane są poszczególne przypadki wypowiedzenia umowy. Numery widoczne na gotowych drukach wypowiedzeń to właśnie te artykuły.

Nas dotyczą tutaj 3 artykuły na których skupię się tutaj.

ART. 28

Artykuł ten mówi o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego wraz z końcem trwania umowy. Wypowiedzenie powinno wpłynąć do Towarzystwa najpóźniej na jeden dzień przed końcem umowy.

Przykładowo: umowa kończy mi się 16 grudni, to do 15 grudnia powinienem poinformować Towarzystwo o wypowiedzeniu umowy. Przy czym ważne: decyduje data nadania listu będzie wysłania wiadomości elektronicznej. Ustawodawca nie wskazał konkretnej formy złożenia rezygnacji z kontynuacji, więc możemy ją wysłać zarówno listownie oraz w formie elektronicznej. Tutaj uwaga: wypowiedzenie w treści e-maila nie jest ważne! Musisz załączyć skan albo zdjęcie z własnym podpisem!Możemy też zostawić wypowiedzenie u agenta mającego podpisaną umowę z Towarzystwem z którego usług rezygnujemy. Tutaj ważna informacja, jeżeli agent ma umowę z daną firmą, to jest zobligowany do przyjęcia dokumentu. Czy agenci chętnie przyjmują rezygnację nie od swojego klienta? Nie, niezbyt, ponieważ jest to dla nich dodatkowa praca za którą nie dostają wynagrodzenia -dokument trzeba zeskanować, wysłać do firmy. O ile dane na druku są poprawne to nie jest to kłopotliwe ale często czegoś niestety brakuje…

O czym należy pamietać? O zachowaniu kopii wiadomości e-mail, kopii nadania listu poleconego bądź potwierdzenia przyjęcia wypowiedzenia przez agenta.

ART. 28a

Ten zapis pojawił się, żeby wyjść naprzeciw gapiostwu. Załóżmy, że umowa obowiązywała Cię do 16 grudnia, od 17 grudnia masz już umowę w innym Towarzystwie ale wypowiedzenie w poprzednim nie zostało złożone. Masz więc dwie umowy OC! Pamiętaj, to nie jest zakazane, możesz mieć i 10 umowy OC, tylko wtedy Towarzystwa odpowiadają solidarnie za szkodę w ramach tej samej Sumy ubezpieczenia – nikt nie dostanie 10 odszkodowań z Twojego OC, dostanie jedno!

Co więc w takiej sytuacji zrobić? Wysłać do poprzedniego (tego z którego usług nastąpiła rezygnacja na rzecz nowego zakładu) wypowiedzenia zgodne z art.28A – artykuł ten mówi, że posiadając ubezpieczenie automatycznie wznowione w jednym z towarzystw, możesz je wypowiedzieć pod warunkiem posiadania aktualnego ubezpieczenia w innej firmie. Sposób składania rezygnacji jest analogiczny jak ten opisany wyżej. Zmienia się tylko podstawa.

Pytanie najważniejsze: czy trzeba będzie płacić? tak, poprzednie Towarzystwo naliczy Ci opłatę od daty rozpoczęcia okresu ochrony do daty złożenia wypowiedzenia i opłatę tę trzeba uregulować! Tłumaczenia, że maiłem OC w innej firmie na nic się zdadzą. Na pocieszenie powiem, że kiedyś takiej furtki nie było i wszystko zależało od dobrej woli jednego z towarzystw…

Art. 31

Jesteś właścicielem nowego auta, które kupiłeś od poprzedniego użytkownika? Gratuluję! Teraz czeka Cię decyzja: kontynuować OC czy je wypowiadać. Temat stary jak świat, budzący wiele kontrowersji, szczególnie jeżeli składka ma być rekalkulowana…

Dla uproszczenia: decyzja o rezygnacji z dotychczasowego towarzystwa została podjęta. Co teraz? Skłasz rezygnację a jako podstawę podajesz art. 31 – rezygnacja w związku z zakupem. Forma złożenia analogiczna jak w przypadku obu poprzednich artykułów.

Ile masz czasu na złożenie wypowiedzenia? Nie ma takiego ograniczenia! Wbrew temu co jeszcze do dzisiaj można przeczytać na niektórych stronach, nabywca nie jest już zobligowany do podjęcia decyzji w ciągu określonego czasu. Możesz złożyć wypowiedzenie kiedy chcesz. Jeżeli zakup auta był 16 grudnia a ubezpieczenie jest ważne do końca kwietnia, to rezygnację możesz złożyć od daty zakupu do praktycznie przedostatniego dnia ochrony.

Czemu przedostatniego? Tutaj kluczowa informacja. Aneksy po zakupie (czyli polisy przepisane na Ciebie ze zbywcy) nie obawiają się automatycznie na kolejny rok. Odnawiany się kiedyś, teraz od dobrych kilku lat już nie. Więc to twoim obowiązkiem jest dopilnować, żeby po zakończeniu okresu ochrony mieć nowe i ważne ubezpieczenie OC!

z jaką datą następi rozwiązanie umowy

ART 28 – wraz z końcem okresu ochrony

ART 28A – wraz z datą złożenia wypowiedzenia (nadania listu, złożenia wypowiedzenia u agenta, wysłania skanu pocztą elektroniczną)

ART 31 – wraz z datą złożenia wypowiedzenia (nadania listu, złożenia wypowiedzenia u agenta, wysłania skanu pocztą elektroniczną)

W art. 28a I 31 możesz także wskazać datę rozwiązania umowy w przyszłości, np. za tydzień albo dwa od wysłania rezygnacji. Ale uprzedzam – pomimo tego, że jest to zgodne z prawem, nie jest to dobra praktyka. Często osoby obsługujące dane sprawy nie zobaczą twojego dopisku (prawie nikt go nie składa) i rozwiążą z datą nadania. Oczywiście można to potem wyprostować ale nie wiem czy stres związany z tym jest tego wart.

Podsumowanie

Złożenie rezygnacji często bywa kłopotliwe ponieważ nie wiemy na który artykuł się powołać albo co napisać w treści. W internecie jest masa formularzy, już gotowych – możesz z nich skorzystać jednak pamiętaj, żeby wybrać poprawną podstawę prawną. Jeżeli będziesz rezygnować z ubezpieczenia po zakupią auta a omyłkowo wskażesz art. 28 to niestety ale Twoje wypowiedzenie zostanie rozpatrzone pozytywnie ale z art. 28, czyli nie odnowi się na kolejny okres. I tłumaczenie, że się nie odnawia w niczym Ci tu nie pomoże.

Dodatkowo pamiętaj o obowiązujących terminach oraz napisz w treści wypowiedzenia dane niezbędne do Twojej identyfikacji (imię, nazwisko, adres, numer rejestracyjny auta oraz numer polisy – to ostatnie jest ważne ponieważ pomoże łatwiej odnaleźć Cię w systemie, szczególnie jeżeli w danym towarzystwie masz ubezpieczony więcej niż jeden pojazd).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *