Prowizja – wypłata.


Kiedy pośrednik ubezpieczeniowy otrzymuje prowizje za sprzedane polisy. Czy polisa zawsze jest wypłacana w całości? Czy Towarzystwo może nie wypłacić prowizji?

Termin wypłaty prowizji

Po sprzedaży pierwszego ubezpieczenia z niecierpliwością zaglądasz na konto bankowe celem sprawdzenia czy prowizja już wpłynęła? Jeżeli tak, to niestety musisz przestać. Prowizja za sprzedane polisy wypłacana jest dopiero w kolejnym miesiącu po…właśnie, po czym? Zapewne po sprzedaży ubezpieczenia? Kolejny raz: niestety nie. Dopiero po opłaceniu składki przez klienta. Sytuacja ta dotyczy większości standardowo zawartych polis ubezpieczeniowych. Dopiero, kiedy Towarzystwo odnotuje wpłatę za ubezpieczenie, dopiero wtedy następuje przygotowanie kwoty, którą możesz zafakturować. Tak, Ty fakturujesz i wysyłasz dokument do Towarzystwa bądź multiagencji z którą współpracujesz.

Kiedy mogę spodziewać się pierwszej wypłaty?

Każde z TU bądź każda z multiagencji ma wyznaczony termin, w którym wysyła Ci rozliczenie na podstawie którego wystawiasz fakturę. Jeżeli chodzi o terminy, to są różne, Towarzystwa z reguły rozliczają się pomiędzy 5 a 10 dniem kolejnego miesiąca. Otrzymujesz wtedy podsumowanie swojej produkcji. W multiagencjach najczęściej takie rozliczenie dostajesz do połowy miesiąca, czasami do 20-go dnia kolejnego miesiąca. Czemu tak się dzieje? Multiagencja musi podzielić pliki pomiędzy wszystkie OFWCA i porozsyłać. Zajmuje to najczęściej kilka dni.

Inkaso, nie przypis

Inkaso – kwota zainkasowana na koncie klienta, czyli to, co klient wpłacił.

Przypis – wartość sumaryczna kwoty składki do zapłaty przez klienta.

W swojej codziennej pracy i rozliczeniach musisz przywyknąć do tego, że prowizja wypłacana jest od inkasa a nie od przypisu.

PRZYKŁAD

Polisa mieszkaniowa zawarta w styczniu z przypisem 500 zł, płatność w dwóch ratach po 250 zł każda. Wartość prowizji przyjmijmy dla prostoty na 10%. Ile prowizji otrzymam: luty: 10% z 250 zł, czerwiec (lipiec) 10% z 250 zł. Co się stanie jeżeli klient nie opłaci drugiej raty? W zasadzie nic: klientowi rozwiąże się polisa a Ty nie otrzymasz prowizji…

PRZYKŁAD

Polisa życiowa, APE 1200 zł, płatność miesięczna, 100 zł. Prowizja 50%. Jak będę otrzymywał prowizję: w większości przypadków co miesiąc, 50% kwoty wpłaty klienta. Obecnie bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że TU wypłacają prowizję z góry za ubezpieczenia życiowe. Najczęściej prowizje te „skapują” agentowi z częstotliwością wpłat klienta. Czemu tak się dzieje? Niestety, kiedyś prowizje wypłacane były z góry a ubezpieczenia rozwiązywane przez klientów po 2 miesiącach. W takiej sytuacji agent powinien oddać prowizję TU, nie zawsze się tak działo…

Czy Towarzystwo może nie wypłacić prowizji?

Tak, zdarzają się sytuacje, kiedy prowizja nie jest wypłacana bądź jej wypłata jest wstrzymana. najczęstsze przypadki to:

  • nieopłacenie polisy przez klienta;
  • nierozliczenie się np. z dokumentacji zdjęciowej pojazdu przez agenta;
  • rozwiązanie polisy w trakcie jej trwania przez klienta;
  • sprzedaż pojazdu przez klienta w trakcie trwania polisy;
  • błędne zawarcie polisy przez agenta.
Co zrobić aby zmniejszyć możliwość powyższych sytuacji?
  • zawsze podawaj poprawne dane kontaktowe do klienta;
  • przypomnij klientowi o terminie płatności polisy;
  • jeżeli klient zgłosi, że nie może opłacić kolejnej raty, poproś TU o przedłużenie terminu płatności;
  • sumiennie rozliczaj się ze skanów polis i zdjęć do pojazdów;
  • terminowo rozliczaj się z gotówki przyjętej przez klienta.
WAŻNE

Pamiętaj, zarówno Towarzystwu jak i Tobie zależy na wypłacie prowizji. Żadne z TU na polskim rynku nie wstrzymuje celowo wypłaty Twojej prowizji. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że nie zobaczysz polisy na rozliczeniu prowizyjnym, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim Menedżerem Sprzedaży z Towarzystwa bądź multiagencji. Przyczyna jest zazwyczaj banalna – brak rozliczenia się z polisy bądź opóźnienie wpłaty składki od klienta. Wzajemna kultura i szacunek usprawnią ten newralgiczny proces!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *